İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Veli Akademileri

Proje Sahibi: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü   Proje Kapsamı: Proje İstanbul'da bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerindeki tüm okullarda çocuğu olan veliler.   Proje Tarihi: 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı   Proje Sosyal Medya / Web Adresi: twitter.com/veliakademileri veliakademisi.istmem.meb.gov.tr    
Veli Akademileri

İstanbul Veli Akademileri Nedir?

İstanbul Veli Akademileri eğitimleri; okul-veli arasında iletişim ve iş birliğini güçlendirmek, çocuğun eğitim ve gelişim süreçleriyle ilgili olarak velileri bilgilendirmek, sorumluluğunun bilincinde bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla İstanbul'daki resmi okullarda (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim uygulama okulu) öğrenim gören öğrencilerin velilerine yönelik uygulanan okul merkezli veli eğitim projesidir.

 

İstanbul Veli Akademilerinin Temel Hedefleri Nelerdir? 

1- Okul-veli arasında iletişimi ve iş birliğini güçlendirmek. 

2- Çocuğun eğitim ve gelişim süreçleriyle ilgili olarak velilerimizi bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.

Böylece geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır.

 

GENEL KONULAR

Aile Ahlakı ve Çocukta Ahlaki Gelişim

Aile İçi İletişim

Akademik Başarı

Bağımlılıklardan korunma

Çevre Bilinci ve İsraf

Görgü Kuralları

Hijyen ve Sağlıklı Beslenme

İstanbul Kültürü

Mahremiyet, İhmal ve İstismar

Okul Kuralları ve Devamsızlıkların Önlenmesi

Okul-Aile İş Birliği

Okuma Kültürü

Olumlu Tutum ve Davranışlar

Örnek Anne Baba ve Huzurlu Aile

Psikolojik Sorunlar ve İstenmeyen Davranışlar

Sorumluluk Bilinci

Sosyal Çevre ve Arkadaş Seçimi

Sosyal Medya ve Teknolojiyi Bilinçli Kullanma

Sosyal Sorumluluklar

Şiddet

Trafik Kuralları ve Adabı

 

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KONULAR

 

Günlük Yaşam ve Öz Bakım Becerileri

Dil ve Konuşma Becerileri

Davranış Değiştirme Yöntemleri

Özel Eğitimde Yasal Haklar

Ebeveynler ve Kardeşler İçin İyi Oluş Süreçleri

Erken Tanı, Eğitim ve Müdahale Programları

Sosyal Beceriler

Gelişim Özellikleri ve Riskleri Değerlendirme

Evde Destekleme Üzerine Materyal Geliştirme ve Eğitim Programı

İstismar ve Zorbalık

Kaynaştırma ve Bütünleştirme

 

 

01-15 Eylül 2019: Okul yürütme kurullarının oluşturulması, eğitim konuları ve eğitimcilerin belirlenerek sisteme girilmesi (gerekli olurun toplu olarak alınması), velilere duyuru yapılması, başvuruların alınarak sistem üzerinden kayıtlarının yapılması.

 

1. Eğitim: 15 Eylül-31 Ekim 2019 tarihleri arasında.

2. Eğitim: 01 Kasım- 15 Aralık 2019 tarihleri arasında.

3. Eğitim: 15 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında.

4. Eğitim: 03 Şubat-15 Mart 2020 tarihleri arasında.

5. Eğitim: 15 Mart-15 Nisan 2020 tarihleri arasında.

6. Eğitim: 15 Nisan-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında.

 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Düzeyinde Yapılacak Çalışmalar:

 

1.İstanbul Veli Akademileri eğitimlerinin ilçe düzeyinde uygulanmasından İlçe Millî Eğitim Müdürü (veya görevlendireceği şube müdürü) sorumludur.

2.İlçe Millî Eğitim Müdürü (veya görevlendireceği şube müdürü) başkanlığında; okullardaki çalışmalara rehberlik yapmak, desteklemek, denetlemek ve kontrol etmek için altı kişilik ilçe yürütme ve izleme kurulu [anaokulu müdürü (1), ilkokul müdürü (1), ortaokul müdürü (1), ortaöğretim okulu müdürü (1) rehberlik öğretmeni (1)] oluşturulur.

3.Okullarda gerçekleştirilen çalışmalar ve etkinlikler, ilçe millî eğitim müdürlüklerince desteklenir ve denetlenir.

4.Okullardaki çalışmalara destek olmak için okul müdürlükleri ve velilerle paylaşılmak üzere İstanbul Veli Akademileri eğitimlerinin hedef ve amaçlarına uygun materyaller (afiş, broşür, bülten, el kitabı?) üretilebilir. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü web sitesinden İstanbul Veli Akademileri eğitimleriyle ilgili bu dokümanların (afiş, broşür, bülten?) paylaşımları yapılır.

5.İstanbul Veli Akademileri eğitimleriyle ilgili her türlü materyalde İSTANBUL VELİ AKADEMİLERİ ibaresi ve LOGOSU mutlaka kullanılır.

6.Okullarda gerçekleştirilen "iyi örnek niteliğindeki etkinlik ve çalışmalar" sosyal medya hesaplarından ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü web sitesinden yayınlanır; ayrıca bu etkinliklerin yerel veya ulusal basında haber olarak yer alması sağlanır.

7.Eğitim uzmanları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vb. kişi ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde velilerin ilgi duyduğu alanlara yönelik uzman, akademisyen, yazar, sanatçı, sporcu vb. kişilerin ilçede ve okullarda eğitimler için konuk edilmesi sağlanır.

8.İstanbul Veli Akademileri eğitimleri çerçevesinde okul müdürlükleriyle iş birliği içerisinde konuya dikkat çekmek amacıyla ilçe geneline ve kamuoyuna yönelik etkinlikler (eğitim, seminer, konferans, spor, sosyal-kültürel çalışmalar, etkinlikleri?/açılış-kapanış programları) düzenler.

 

Okul Müdürlüğü Düzeyinde Yapılacak Çalışmalar:

 

1.Projenin okul düzeyinde uygulanmasından okul müdürü sorumludur.

2.Okul müdürü başkanlığında altı kişilik okul yürütme kurulu [(müdür yardımcısı (1), rehberlik öğretmeni (1), öğretmen (1), veli (1), okul-aile birliği üyesi (1)] oluşturulur. Oluşturulan okul yürütme kurulu http://istmem.meb.gov.tr/veliakademisi üzerinden sisteme girilir.

3.Okul yürütme kurulu, okulun seviyesine ve sosyal yapı durumuna göre 21+11 (Genel konular + Özel Eğitim Uygulama Okulları için özel gereksinimli öğrencilerimizin velilerine yönelik konular) konu başlığı içerisinden uygulanacak 6 (altı) eğitim konusunu belirler ve eğitimleri planlar. (Bakınız? Uygulama Takvimi)

4.Belirlenen konular, iş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar ve eğitimciler http://istmem.meb.gov.tr/veliakademisi üzerinden sisteme girilir.

5.Gerekli verilerin ve bilgilerin sisteme zamanında, doğru, yazım kurallarına uygun ve eksiksiz girilmesine özen gösterilir. (Ek-1: İşlem Basamakları)

6.İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar ile İstanbul Veli Akademileri eğitimleri çerçevesinde görev alması planlanan eğitim görevlileri, ilçe millî eğitim müdürlüğü ile iş birliği yapılarak ve ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı alınmak suretiyle belirlenir. (Toplu onay alınabilir.)

7.İstanbul Veli Akademileri eğitimlerini veren eğitimciler, okul yürütme kurulları tarafından gönüllülük esasına göre belirlenir.

8.İstanbul Veli Akademileri eğitimleri için velilere gerekli duyurular yapılır.

9.Gönüllülük esasına göre, eğitimlere katılmak isteyen velilerin yazılı başvurusu alınır.(Ek-2: Talep Formu)

10.Eğitimlere katılmak isteyen ve yazılı başvuruda bulunan velilerin bilgileri http://istmem.meb.gov.tr/veliakademisi üzerinden sisteme kaydedilir.

11. Belirlenen eğitimler verildikçe eğitime katılan toplam veli sayısı http://istmem.meb.gov.tr/veliakademisi üzerinden sisteme işlenir.

12.Veli Akademileri eğitimine katılan velilerin katılımı isim ve imza sirküleriyle takip edilerek eğitim almak için kayıt yaptıran velilerin devam durumları http://istmem.meb.gov.tr/veliakademisi üzerinden sisteme işlenir.

13.Okulun 6 (altı) eğitimi de tamamlaması şartıyla, eğitimlerin sonunda 6 eğitimden 5 tanesine katılan velilere okul müdürlüklerince 'katılım belgesi' düzenlenecektir. (Belge şablonu, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek ve yılsonunda sistem üzerinden (http://istmem.meb.gov.tr/veliakademisi) alınacaktır.) (Ek-3: Katılım Belgesi)

 

Okul Müdürlüğü Düzeyinde Yapılacak Çalışmalarla İlgili Açıklamalar:

 

1.İstanbul Veli Akademileri eğitimleri yapılan her okulun müdürlüğü, "OKULUMUZDA İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ AKADEMİLERİ PROJESİ UYGULANMAKTADIR" ibaresi yer alan afişi (yatay ve 30 x 45 ebadında) okul girişlerinde ve görülebilecek yerlere asmalıdır. (Ek-4: Uygulama Afişi)

2.Okul müdürlükleri, okul yürütme kurulu tarafından belirlenen 6 (altı) eğitim konusunu (belirlendiyse eğitimci isimlerini) içeren bir afiş hazırlayarak (dikey ve 50 x 70 ebadında) okul girişlerinde, görülebilecek yerlere asmalıdır. (Ek-5: Örnek Afiş Tasarımları)

3.Afiş örnekleri http://istmem.meb.gov.tr/veliakademisi üzerinde yer alacaktır. Bu afişlerden yararlanılabileceği gibi, özgün ve farklı tasarımlar da kullanılabilir.

4.Okul müdürlükleri belirlenen 6 (altı) eğitimi düzenleyip uygulamak ve ilgili verileri http://istmem.meb.gov.tr/veliakademisi üzerinden sisteme girmekle yükümlüdür. Ancak isteyen okul müdürlükleri, gerekli şartları oluşturarak daha fazla Veli Akademileri eğitimi düzenleyebilirler.

5.Eğitimler için önerilen süre (her bir eğitim için) 45-60 dakikadır.

6.Veli Akademileri eğitimleri için grup/gruplar oluşturulabilir.

7.Eğitimler; okulun fiziksel yapısına göre okul konferans salonlarında, toplantı salonlarında, uygun sınıflarda ve kütüphanelerde verilebilir.

8.Yakın okullar, gerekli koordinasyon ve iş birliğini yaparak uygun olan okulun konferans salonunda ortak eğitimler düzenleyebilirler.

9.Eğitimlerin aynı kişiler tarafından değil, farklı kişilerce verilmesine özen gösterilmelidir. Bir eğitimciye en fazla iki eğitim verdirilebilir. (Bakınız? İş Birliği Yapılabilecek Kurum, Kuruluş ve Kişiler)

10.Seminer şeklinde gerçekleştirilecek İstanbul Veli Akademileri eğitimleri için önerilen program akışı şu şekildedir: a) Açılış, b) Okul müdürünün konuşması, c) Veli Akademileri tanıtım videosunun gösterimi, c) Eğitimcinin tanıtımı (biyografisinin okunması) d) Eğitim, e) Kapanış.

11.İstanbul Veli Akademileri eğitimleri kapsamında düzenlenecek eğitim/seminerlerin yanında interaktif uygulamalar, drama ve atölye çalışmaları da gerçekleştirilebilir. Katılımcı velilere yönelik kültür, sanat, spor vb. etkinlikleri düzenlenebilir.

12.Okullarda yapılacak seminerlerin başında veya sonunda öğrencilerin sergileyeceği kültür, sanat ve spor etkinlikleri, gösteriler ve sergiler yer alabilir.

13.Okul müdürlükleri, İstanbul Veli Akademileri eğitimlerinin hedef ve amaçlarına uygun olarak kitap, bülten, afiş, broşür ve slogan çalışmaları yapabilirler.

14.İstanbul Veli Akademileri eğitimlerinin hedef ve amaçlarına uygun olarak karikatür, resim, özlü sözler ve yazılarla pano/duvar gazetesi çalışmaları yapılabilir.

15.İstanbul Veli Akademileri eğitimleriyle ilgili her türlü materyalde İSTANBUL VELİ AKADEMİLERİ ibaresi ve LOGOSU mutlaka kullanılmalıdır.

16.Risk grubunda bulunan öğrencilerin velilerinin İstanbul Veli Akademileri eğitimlerine katılmaları özellikle desteklenmelidir.

17.Eğitimler çerçevesinde okul-aile iş birliğine yönelik ev ziyaretleri yapılabilir.

18.İstanbul Veli Akademileri eğitimleri kapsamında eğitim veren eğitimcilere, eğitimin ardından günün anısına plaket verilebilir.

19.İstanbul Veli Akademileri eğitimleri için okul-aile birlikleriyle iş birliği yapılır.

20.Eğitimler için oluşabilecek giderler yerel imkânlarla karşılanır.

21.İstanbul Veli Akademileri eğitimleri kapsamında okulda yapılan çalışmalar fotoğraflanarak sosyal medyada ve okul web sitesinde yayınlanır, yerel veya ulusal basında haber olarak yer alması sağlanır.

22.İstanbul Veli Akademileri eğitimleriyle ilgili her türlü iş ve işlemler ile uygulamalar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçlarına uygun olarak yürürlükte olan tüm yasal düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde gerçekleştirilmeli; eğitimler, gönüllülük esasına göre eğitim öğretim aksatılmadan yapılmalıdır. Okul müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü tarafından uygun zamanlarda gerekli rehberlik ve denetimlerle süreç sağlıklı bir şekilde yürütülmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL MEDYADA

 BİZİ TAKİP EDİN...

Başak Mah. Ertuğrulgazi Cad. No 22/A Başakşehir/İstanbul - 0212 488 48 80

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.