İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Umudum Öğretmenim

Proje Sahibi: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü   Proje Kapsamı: Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarda eğitim ve öğretim gören ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören yetim-öksüz veya ebeveyn yoksunluğu çeken çocuklarımız.    Proje Tarihi: 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı   Proje Sosyal Medya / Web Adresi: twitter.com/umudumogretmen1
Umudum Öğretmenim

1.PROJENİN AMACI

 

Umudum Öğretmenim Projesi İstanbul ilinde devlet okullarında öğrenim gören ilk-orta-lise kademesindeki yetim öksüz öğrencilerimizin öncelikli olarak AKADEMİK başarısını arttırmak ve sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ile de okul aidiyetini artırmak amacıyla planlanmıştır. Bu projeyle, İstanbul'da bulunan ebeveyn kaybı yaşayan çocukların eğitim koçluğu yöntemi ile desteklenerek öğrencilerin çok yönlü gelişimi sağlanarak akademik başarılarının artırılması hedeflemektedir. Ayrıca proje kapsamında anne veya babasını kaybeden çocuklarımıza, ailelerine, akranlarına ve öğretmenlerine eğitim faaliyetleriyle birlikte farkındalık çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır.

 

Sosyal, ekonomik, kültürel ve akademik alanlarda çeşitli problemler yaşayan yetim/öksüz çocukların; kendilerine ve çevrelerine olan güvenlerini artırmak, aileleri ve arkadaşlarıyla iyi ilişkiler geliştirebilmelerini sağlamak, sosyal-duygusal becerilerini artırmak ve akademik performanslarını yükseltmek projenin amaçları arasındadır. 

 

YILLIK FAALİYET TAKVİMİ (2019-2020)

 

OKULÖNCESİ

 

Proje faaliyet takvimi okulöncesinde okullların kendince belirlenecek, farkındalık çalışmaları yapılacaktır. Gönüllü öğretmenlerin ev ziyaretleri yapması, proje konusu öğrencilerin psikososyal gelişimleri desteklenerek özgüvenlerinin artrılması, iletişim becerilerinin geliştirilmesi yönünde çalışma yapılacaktır. 

 

İLKOKUL

 

Proje metnini güncellenip onaya sunulması

Projenin ilçelere ve okullara yollanması 

İlçelerde projeden sorumlu koordinatör belirlenmesi.

 İlçe Koordinatörleriyle toplantı02.09.2019 

İlgili okullarda proje sorumlusu idareci ve rehber öğretmen belirlenmesi 

İlçelerde Proje işleyiş toplantıları09.09.2019 

Proje hedef öğrencilerinin tespit edilmesi16.09.2019 

Okullarda Projenin öğretmenlere anlatılması23.09.2019 

Öğrencilere eğitim koçluğu yapacak gönüllü öğretmenlerin belirlenmesi01.10.2019

Okul rehber öğretmenlerinin okul öğretmen ve gönüllü öğretmenlere yas psikolojisi semineri vermesi07.10.2019

Öğrencilerin ders başarı durumları ve kazanımların gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrol edilmesin

Ders başarısı düşük olan öğrencilerin başarısızlık sebeplerinin tespit edilmesi 

Ders başarısı düşük olan öğrencilerin Destek kurslarına alınması21.10.2019

Öğrenci devamsızlık durumlarının tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması28.10.2019

Projeye dahil olan öğrencileri ikamet ettikleri yerlerde ziyaret04.11.2019

Öğrencilere yetenek tarama testlerinin uygulanması (4,ve 8, Sınıflar) ve yeteneklerine uygun alanların tanıtımının yapılması.11.11.2019

Etkili ders çalışma ile ilgili animasyon izlenmesi18.11.2019

  Kodlama eğitimi (Test cevaplarını işleme bilgisi)25.11.2019

Öğrenme stilleri ve stratejileri(öğrenci eğitimi)02.12.2019

Proje öğrencileri ile kütüphane ziyareti ve Kütüphane üyeliği09.12.2019

Siber güvenlik ve Güvenli internet kullanımı (Öğrenci eğitimi)16.12.2019

Etkin okuma becerileri (Öğrencilere seminer)23.12.2019

Masal ve kitap okuma etkinliği yapılması06.01.2020

Öğrencilerin karne bilgilerinin kontrol edilmesi,  zayıf olan derslerinin iyileştirilmesi13.01.2020

İlçe Koordinatörleriyle ara değerlendirme toplantısı20.01.2020

Proje değerlendirme ara raporlama süreci.27.01.2020

Eğitim Koçluğu Eğitimi3.02.2020

 İlkokul 4. sınıf öğrenci ve velilerine Darüşşafaka Ortaokulu ve sınav süreci tanıtımı yapılması10.02.2020

Öğrencilerin okul içi sosyal etkinliklere aktif katılımının sağlanması17.02.2020

Eğitim Koçluğu Prensipleri seminerleri(Gönüllü öğretmenlere)24.02.2020

Masal ve Kitap okuma etkinliği02.03.2020

Oyunlar aracığı ile meslek tanıtımları09.03.2020

Oyunlarla Matematik egzersizleri16.03.2020

Atölye çalışmaları (Ebru, kaligrafi, Origami,  maket yapımı)23.03.2020

Okuma geliştirme çalışmaları06.04.2020

 Proje öğrencileri ile sinema13.04.2020

Proje öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında müze ziyareti gerçekleştirmeleri.20.04.2020

Öğrencilerin okul içi sosyal etkinliklere yarışma vb etkinliklerde durumlarının değerlendirilmesi varsa başarılarının paylaşımı.27.04.2020

Proje öğrencileri ile tiyatro04.05.2020

Doğayı okuyoruz adlı trekking etkinliği11.05.2020

Geleceğin Bireyleri Temiz dünya için adlı etkinlik18.05.2020

Uçurtma şenliği düzenlenmesi25.05.2020

Okumayı başarıyorum kitabımı alıyorum (1. Sınıf öğrencileri için okumaya geçen proje öğrencilerine kitap hediye edilmesi)01.06.2020

Proje öğrencilerinin İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaretleri.08.06.2020

Öğrencilerin yıl sonu başarı durumlarının değerlendirilmesi.15.06.2020

Proje kapanış toplantısının tertip edilmesi.22.06.2020

Proje raporlarının hazırlanması.29.06.2020

 

ORTAOKUL

 

Proje metnini güncellenip onaya sunulması

Projenin ilçelere ve okullara yollanması

İlçelerde projeden sorumlu koordinatör belirlenmesi.

İlçe Koordinatörleriyle toplantı 02.2019 

İlgili okullarda proje sorumlusu idareci ve rehber öğretmen belirlenmesi İlçelerde Proje işleyiş toplantıları09.09.2019 

Proje hedef öğrencilerinin tespit edilmesi16.09.2019 

Okullarda Projenin öğretmenlere anlatılması23.09.2019 

Öğrencilere eğitim koçluğu yapacak gönüllü öğretmenlerin belirlenmesi01.10.2019

Okul rehber öğretmenlerinin okul öğretmenleri ve gönüllü öğretmenlere yas psikolojisi semineri vermesi07.10.2019

Öğrencilerin ders başarı durumlarının kontrol edilmesin

 Ders başarısı düşük olan öğrencilerin başarısızlık sebeplerinin tespit edilmesi 

Ders başarısı düşük olan öğrencilerin Destek kurslarına alınması21.10.2019

Öğrenci devamsızlık durumlarının tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması28.10.2019

Projeye dahil olan öğrencileri ikamet ettikleri yerlerde ziyaret04.11.2019

Öğrencilere yetenek tarama testlerinin uygulanması (5. Sınıflar) ve yeteneklerine uygun alanların tanıtımının yapılması. 11.11.2019

Etkili ders çalışma teknikleri semineri verilmesi18.11.2019

Proje öğrencileri ile atölye çalışmaları (kukla, ebru,maket yapımı, kaligrafi..vb)25.11.2019

Öğrenme yöntemleri ve öğrenme stilleri konusunda farkındalık oluşturma (sunum-drama-sempozyum-proje çalışmaları vb)02.12.2019

Başarı ve motivasyon konulu film izleme09.12.2019

Zorluklara Rağmen Başarma konulu hikâye yarışma yönergesinin hazırlanması16.12.2019

Zorluklara Rağmen Başarma konulu hikaye yarışma Yönergesinin okullara yollanması23.12.2019

Ergenlik sorunlar ve çözüm yolları (öğrencilere sunum)06.01.2020

Öğrencilerin karne bilgilerinin kontrol edilmesi,  zayıf olan derslerinin iyileştirilmesi yönünde planlama yapılması.13.01.2020

İlçe Koordinatörleriyle ara değerlendirme toplantısı20.01.2020

Proje değerlendirme ara raporlama süreci.27.01.2020

Eğitim Koçluğu Eğitimi (Öğretmenlere)3.02.2020

İletişim Engelleri temalı drama çalışmaları10.02.2020

Öğrencilerin okul içi sosyal etkinliklere aktif katılımının sağlanması17.02.2020

Eğitim Koçluğu Prensipleri seminerleri24.02.2020

Proje öğrencileri ile kayıp ve yas ile alakalı drama çalışmaları02.03.2020

Alanında başarılı kişiler ile meslek tanıtımları09.03.2020

Matematik dersinde başarılı olma yolları konusunda bilgilendirme (Öğretmen-Öğrenci)16.03.2020

Dikkat ve Motivasyon konusunda bilgilendirme(öğrencilere sunum)23.03.2020

Sınav Kaygısıyla Baş etme (Öğrenciye dönük bilgilendirme)06.04.2020

 Proje öğrencileri ile sinema etkinliği (Başarma temalı)13.04.2020

Proje öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında Fuat Sezgin müze ziyareti gerçekleştirmeleri.20.04.2020

Öğrencilerin okul içi sosyal etkinliklere yarışma vb etkinliklerde durumlarının değerlendirilmesi varsa başarılarının paylaşımı.27.04.2020

Proje öğrencileri ile tiyatro04.05.2020

Zorluklara Rağmen Başarma konulu hikaye yarışma metinlerinin İlçelerde değerlendirilmesi11.05.2020

Zorluklara Rağmen Başarma konulu hikaye yarışma metinlerinin İl MEM değerlendirme süreci18.05.2020

Proje öğrencileriyle oryantiring25.05.2020

Zaman Yönetimi ve boş zamanları planlama konulu bilinçlendirme (öğrencilere yönelik sunum)01.06.2020

Hikaye yarışması sonuçlarının ilanı ve ödül töreni08.06.2020

Öğrencilerin yılsonu başarı durumlarının değerlendirilmesi.15.06.2020

Proje kapanış toplantısının tertip edilmesi. 22.06.2020

Proje raporlarının hazırlanması.29.06.2020

 

LİSE

 

Proje metnini güncellenip onaya sunulması

Projenin ilçelere ve okullara yollanması

İlçelerde projeden sorumlu koordinatör belirlenmesi.

İlçe Koordinatörleriyle toplantı 02.2019 

İlgili okullarda proje sorumlusu idareci ve rehber öğretmen belirlenmesi İlçelerde Proje işleyiş toplantıları09.09.2019 

Proje hedef öğrencilerinin tespit edilmesi16.09.2019 

Okullarda Projenin öğretmenlere anlatılması23.09.2019 

Öğrencilere eğitim koçluğu yapacak gönüllü öğretmenlerin belirlenmesi01.10.2019

Okul rehber öğretmenlerinin okul öğretmenleri ve gönüllü öğretmenlere yas psikolojisi semineri vermesi07.10.2019

Öğrencilerin ders başarı durumlarının kontrol edilmesin

 Ders başarısı düşük olan öğrencilerin başarısızlık sebeplerinin tespit edilmesi 

Ders başarısı düşük olan öğrencilerin Destek kurslarına alınması21.10.2019

Öğrenci devamsızlık durumlarının tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması28.10.2019

Projeye dahil olan öğrencileri ikamet ettikleri yerlerde ziyaret04.11.2019

Öğrencilere yetenek tarama testlerinin uygulanması (9. Sınıflar) ve yeteneklerine uygun alanların tanıtımının yapılması. 11.11.2019

Etkili ders çalışma teknikleri semineri verilmesi18.11.2019

Proje öğrencileri ile kayıp ve yas ile alakalı drama çalışmaları25.11.2019

Öğrenme yöntemleri ve öğrenme stilleri konusunda farkındalık oluşturma (sunum-drama-sempozyum-proje çalışmaları vb)02.12.2019

Başarı ve motivasyon konulu film izleme09.12.2019

Zorluklara Rağmen Başarma konulu kısa film yarışma yönergesinin hazırlanması16.12.2019

Zorluklara Rağmen Başarma konulu kısa film yarışma Yönergesinin okullara yollanması23.12.2019

Proje öğrencileri ile kayıp ve yas ile alakalı drama çalışmaları06.01.2020

Öğrencilerin karne bilgilerinin kontrol edilmesi,  zayıf olan derslerinin iyileştirilmesi yönünde planlama yapılması.13.01.2020

İlçe Koordinatörleriyle ara değerlendirme toplantısı20.01.2020

Proje değerlendirme ara raporlama süreci.27.01.2020

Eğitim Koçluğu Eğitimi (Öğretmenlere)3.02.2020

İletişim Engelleri temalı drama çalışmaları10.02.2020

Öğrencilerin okul içi sosyal etkinliklere aktif katılımının sağlanması17.02.2020

Eğitim Koçluğu Prensipleri seminerleri24.02.2020

Proje öğrencileri ile kayıp ve yas ile alakalı drama çalışmaları02.03.2020

Alanında başarılı kişiler ile meslek tanıtımları09.03.2020

Matematik dersinde başarılı olma yolları konusunda bilgilendirme (Öğretmen-Öğrenci)16.03.2020

Dikkat ve Motivasyon konusunda bilgilendirme(öğrencilere sunum)23.03.2020

Sınav Kaygısıyla Baş etme (Öğrenciye dönük bilgilendirme)06.04.2020

 Proje öğrencileri ile sinema etkinliği (Başarma temalı)13.04.2020

Proje öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında Fuat Sezgin müze ziyareti gerçekleştirmeleri.20.04.2020

Öğrencilerin okul içi sosyal etkinliklere yarışma vb etkinliklerde durumlarının değerlendirilmesi varsa başarılarının paylaşımı.27.04.2020

Proje öğrencileri ile tiyatro04.05.2020

Zorluklara Rağmen Başarma konulu kısa film yarışma filmlerinin İlçelerde değerlendirilmesi11.05.2020

Zorluklara Rağmen Başarma konulu kısa film yarışma filmlerinin İl MEM değerlendirme süreci18.05.2020

Proje öğrencileriyle oryantiring25.05.2020

Zaman Yönetimi ve boş zamanları planlama konulu bilinçlendirme (öğrencilere yönelik sunum)01.06.2020

Kısa Film yarışma sonuçlarının ilanı ve ödül töreni08.06.2020

Öğrencilerin yıl sonu başarı durumlarının değerlendirilmesi.15.06.2020

Proje kapanış toplantısının tertip edilmesi.22.06.2020

Proje raporlarının hazırlanması.29.06.2020

 

OKULLARDA PROJEYE KATKI OLARAK YAPILABİLECEK FAALİYETLER

 

1.Yerel yönetimlerle işbirliği yaparak, yerel yönetimlerde yapılan çalışmalara öğrencilerin yönlendirilmesi.

2.Yerel yönetimlerin bir kısmında uygulandığı halde genele yaygınlaştırılmamış iyi çalışmaların genele yayılmasının talep edilmesi görüşmeleri.                                                                      

3.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının  öğrencilere yönelik çalışmalarının taranması ve proje ile ilişkilendirilmesi. (Uzman eğitmen seminer çalışması, Koruyucu aile programına dahil olan öğrenciler hakkında öğretmenleri bilgilendirme çalışmaları vb.)

4.Öğrencilerin katıldıkları kurslara devamının takip edilmesi.

5.Öğrencilere verilmiş ödevler ve sorumluluklar konusunda takipçi olunması ve destek verilmesi.

6.Verimli ders çalışma yöntemleri üzerine eğitim verilmesi

7.Öğrencilerimize satranç, mangala ve zekâ oyunları öğretilmesi.

7.  El becerisi geliştirme faaliyetleri yapılması.

8.  Öğrencilerin dikkat ve yoğunlaşma sürelerini artırmaya yönelik oyunlar oynatılması.

9.  Bilgi yarışmaları düzenlenmesi.

10.  'Herkesin bir Ağacı olsun' ağaç dikim etkinliği uygulaması.

11.  Öğrencilerimizin gençlik kamplarına dâhil edilerek sosyalleşmelerinin sağlanması.

12.  Sosyal sorumluluk, duyarlılık, sevgi, saygı, anlayış ve güven kavramları konularında seminer verilmesi.

13.  Sportif, kültürel faaliyetlere dâhil edilmesi.

14.Çocuk ve ergen psikolojisi, yetim psikolojisi, çocuk ve ergenlerle iletişim kurma, sınır koyma, çocuk ve ergenlerde madde kullanımı konularında eğitim verilmesi.

15. Okullardaki öğrenci kulüplerinin faaliyetlerine etkin katılım sağlanması.

16.Müze ve Kütüphane buluşmaları organize edilmesi.

17.Çeşitli kültürel aktiviteler, sinema gösterimi, özel günlerde hediyeler verilmesi.

18.Öğretmenlere ve gönüllü destek veren üniversite öğrencilerine yapabilecekleri faaliyetlerin ve projenin açıklandığı bir 'Çalışma Rehberi' hazırlanması.

19.Başarılı yetim ve parçalanmış aile çocuklarından üstün başarı gösterenlere ödül verilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL MEDYADA

 BİZİ TAKİP EDİN...

Başak Mah. Ertuğrulgazi Cad. No 22/A Başakşehir/İstanbul - 0212 488 48 80

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.