İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ulusal Hibeli Projeler

Ulusal Hibeli Projeler

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, vb. projelerde, proje yönetimi alanında uzmanlaşmayı arzulayan öğretmenlerimize proje yönetim süreçlerini, proje yönetim standartlarını, araç ve tekniklerini ayrıntılarıyla aktarmayı ve örnekler ile uygulamayı hedefleyen eğitim programı planlaması yapılmıştır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan proje hazırlama eğitimleri, yüz yüze ya da çevrim içi olarak düzenlenecektir. Talebin fazla olması durumunda seminerler ve hizmet içi eğitimler  gruplar halinde yapılabilecektir.  Yayınlanacak olan proje rehberlerine göre eğitim tarihleri değişkenlik gösterebilir.

TÜBİTAK PROJELERİ

  • 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı

"Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı", bilimsel bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını ve katılımcıların bilimsel olguları fark etmelerini sağlayarak merak duygularının; araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesini amaçlar. "Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı" okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri; öğretmenler ve bilim merkezleri çalışanlarının en az birinden oluşan hedef kitlesine yönelik "Çağrı Alanları" başlığı altında belirtilen alanlarda olmak üzere, hedef kitlenin bilimsel konuları  ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla kavrayabilmesine imkân sağlayan ve belirli bir program dâhilinde gerçekleştirilen faaliyetleri kapsar.

  • 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı

"4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı" ile öğretmenlere ve akademisyenlere kendi alanlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve teknikleri kazandıracak etkileşimli faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanıyor. Böylece öğretmenler ve akademisyenler, öğrencilerin öğrenme isteklerini artırmaya, olumlu tutum geliştirmelerine ve öğrencilerde ilgi ve merak uyandırmaya yönelik bilgi ve becerilerini geliştirme imkânı bulabilir.

  • 4006   TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı

"4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı" ile 5-12. sınıf  ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlanması; farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması; bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin öğrencilere kazandırılması; öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak takım çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması amaçlanır

  • 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı

"4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı" ile bilim kültürünün ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması amacıyla, katılımcılarda çeşitli bilim dallarında farkındalık oluşturan, katılımcıların bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesini sağlayan ve katılımcılara bilimsel düşünme becerilerini kazandıran etkileşimli faaliyetlerin desteklenmesi hedeflenir.

  • 2201 - Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatları 

"2201-Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatları" programının amacı, ortaokul öğrencilerinin matematik ve bilgisayar alanlarına ilgilerini artırmak, ulusal olimpiyatlara hazırlanmalarını ve yarışmalara katılımlarını sağlamaktır.

 

  • 2202 - Ulusal Bilim Olimpiyatlar

Liseye (son sınıflar hariç) ve ortaokulların 8. sınıfına devam etmekte olan öğrencileri Temel Bilimlerde çalışmalar yapmaya özendirmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bu alanlarda gelişmelerini destekleyerek katkı sağlamak amacıyla Matematik, Bilgisayar, Fizik, Kimya ve Biyoloji dallarında "Ulusal Bilim Olimpiyatları" düzenlenmektedir. Ortaokul 8. sınıflar bu sınava Fizik, Kimya ve Biyoloji dallarında katılabilmektedir. Matematik ve bilgisayar dallarında sınava katılmak isteyen ortaokul öğrencileri için ayrıca "Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatları" düzenlenmektedir.

 

  • 2204 A - Lise Öğrencileri Araştırma Projeler

"2204 A-Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri" yarışmasının amacı; lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamaktır. 

  • 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri" yarışmasının amacı ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamaktır.

  •  2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması

"2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri" yarışmasının amacı, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri, Antarktika ve Arktik bölgelerde kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek, kutup bilimleri alanında araştırmalar yapmaya yönlendirilen öğrencilerin bu alanda yapacakları nitelikli çalışmalarla ülkemizin gelecekte uluslararası bilimsel çevrelerde önde gelen ülkelerden biri haline gelmesine katkı sağlamaktır.

 

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI


Gençlik Projeleri Destek Programı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerimiz için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amaçları doğrultusunda her yıl yayınlanan çağrılar ile yürütülmektedir.

KALKINMA AJANSI PROJELERİ

Kalkınmanın ülke sathına dengeli dağılımını sağlamak ve bölgelerin potansiyelinin harekete geçirilmesi suretiyle ulusal ve küresel ölçekte rekabet güçlerinin artırılmasına öncülük etmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar yürüten özerk kamu kuruluşlarıdır. Her okulun yer aldığı bölgenin bağlı olduğu kalkınma ajansı tarafından yayınlanan okulların başvurabileceği destek programları takip edilmelidir.

TEKNOFEST

Yarışma, bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmalarını amaçlamaktır. İnsan hayatını etkileyen her alanda yapılacak yenilik ve teknolojik gelişme ile uygulanabilir projelerin hedefinde; yararlılık, topluma fayda ve kolaylık yer almaktadır. Bu doğrultuda projeler değerlendirilip uygulamaya konulacaktır. Aynı zamanda teknolojik ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde sağlık, ilk yardım ve afet yönetimi alanlarına ilişkin sorunları çözmek, bu bölgelerde hayatı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar ortaya koymak teknolojileri özgün ve millî kaynaklar ile hayata geçirmek temel hedeftir

 

 

 Bilgi ve Çalışma Takvimi İçin Tıklayınız.

 02-11-2021


Başak Mah. Ertuğrulgazi Cad. No 22/A Başakşehir/İstanbul - 0212 488 48 80

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.