İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Okul Dergileri Fuarı

Proje Sahibi: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü   Proje Kapsamı:Tüm Resmi Okullar   Proje Tarihi: 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı   Proje Sosyal Medya / Web Adresi: istmem.com - istanbul.meb.gov.tr
Okul Dergileri Fuarı

PROJENİN AMACI

 

Okul dergileri, enformel eğitim aracı olmanın ötesinde; öğrencilerin yaratıcılıklarını sergileyebilmeleri, fikirlerini inşa edebilmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri ve bilgiyi özgürce yorumlayabilmelerine imkân veren bir platformdur. Öğrenci okul dergisine dokunduğunda kendini bir organizasyonun içinde bulur. Bu organizasyonda, koordinatör, yazı işleri sorumlusu, yazar, çizer; yani ekibin bir parçasıdır. Böylece öğrencinin ilk iş deneyimi gerçekleşmiş olur.  

 

Okul dergisi, öğrencilerin kişilerarası becerilerini ve takım çalışmasını geliştirdikleri bir girişimdir. Dergi etrafında grup bilinci, fikir paylaşımı, sosyal etkileşim, sorumluluk paylaşımı, kendi kendini isteklendirme gibi eğitim süreçleri içinde ve iş yaşamında gerekli olan becerileri deneyimletir. Gazetecilik, fotoğrafçılık, edebiyat ve benzeri mesleklerle tanıştırır. Fuarlar, sektördeki gelişmelerin takip edildiği, içinde bulunduğu sektöre ilgi duyan, daha büyük bir kitleyle tanıştığı, bilgi alışverişinde bulunduğu, etkileşim alanlardır. Dergi fuarı, her ne kadar geçmişten günümüze geçit olsa da bir nostaljinin yaşatılmasından öte bir işlev yüklenmektedir. Zira bir araya gelen dergilerle okurlar ve okullar buluşturulmakta, dergilere ve öğrencilere kendilerini ifade etme olanağı sağlanmaktadır. Bu fuar geleceğin dergicilerini geleceğin öncülerini yetiştirecektir. Dergiler ve onları yıllardır takip eden kitleler düşünüldüğünde, organizasyonun büyük bir fikir harekâtı olduğu da ortaya çıkmaktadır. Büyük Doğu, Çınaraltı, Ergenekon, Varlık, Yeni Adam, Ağaç, Aydınlık, Kadro gibi bir döneme yön veren dergilerin işlevleri ve bugünkü fikir ve edebiyat dünyasındaki taşıyıcılıkları, düşünce birikimimize sağladıkları katkıyı ortaya koymaktadır. Çünkü tüm bu sesler, bir düşüncenin etrafında hedef kitleleriyle birlikte büyümüş fikir savunucuları olarak öne çıkmışlardır. Ve günümüzde hâlen bu dergiler etrafında yetişmiş kişiler ve gruplar ülke fikir hayatında söz sahibidirler. 

 

Okul Dergileri Fuarı okullarımızda ve öğrencilerimizde büyük bir heyecana vesile olacaktır. Bu vesileyle dergisiz okullarımız da dergiye kavuşacak kültürel etkinlikleri artacaktır. Bu etkinliğe iştirak edecek, okurlar ve ulusal yayın yapan dergiciler, dergi yazarlarıyla etkileşime geçme, kendi çalışması hakkında görüş alışverişinde bulunabilme olanağı kazanacaktır.  

 

Baskı, içerik oluşturma, tasarım, sunuş ve benzeri açıdan dergi fuarı zenginleştirilmiş eğitim fırsatı olacaktır. Bu fuara katılan öğrenciler, somut bir şey üretmiş olma duygusunu yaşayacaklardır. Dergi fuarı, avantajlarla dolu bir eğitim projesidir. 

Okullarımızda yayınlanan yüzlerce derginin bir araya gelmesiyle bir kültür şöleninin oluşması hedeflenmektedir. Öğrencilerin heyecanlarını ve şevklerini yansıtan dergilerin yer alacağı bu büyük kapsamlı etkinlikte her bir dergi için ayrı bir stant yer alacaktır. Dergilere kendilerini en doğru şekliyle ifade etme olanağı sunulacaktır. Bu kapsamda dergiler kendilerine ayrılan oturum ve söyleşi için uygun alanlarda okurlarıyla buluşacaktır.  Gerçekleşecek olan onlarca söyleşi ve oturumlarda bireysel olarak ya da toplu olarak dergiler ve yazarları kendilerini ifade etme imkânı bulacaklar. Bu vesileyle öğrencilerimiz söyleşiye katılma topluluk karşısında konuşma tecrübesi de kazanacaktır. 

Bu fuarla, okullarımızda sessiz sakin çıkmaya çalışan dergicilik gayretinin de daha da canlanması düşünülmüştür. Benzeri organizasyonlar da göz önüne alındığında çok sayıda derginin meraklılarıyla buluşması sağlanacaktır. Yeni dergi meraklıları keşfedilecektir. 

Fuar için hazırlanacak afişler başta olmak üzere her türlü tanıtım materyali görsel ve yazılı basında yer alacaktır. Sunumun zenginliği, anlaşılırlığı ve çarpıcılığı fuarın duyurulmasına büyük katkı sunacaktır.  

 

Büyük bir proje olarak Okul Dergileri Fuarında stratejik bir PR gerçekleştirilecektir. Etkinliğin gazete, TV, radyo ve internet üzerinden tanıtımı sağlanacaktır. Birebir diyaloglar üzerinden yürütülecek bir PR çalışmasıyla festivalin, ülke çapında dikkat çekmesi hedeflenmektedir. Atılacak adımlar ve stratejiler bu amaca uygun olarak sağlam zeminde sürdürülecektir. Toplumun bu etkinliği sahiplenmesi, kavraması sağlanarak organizasyon ve hedef kitlesi arasındaki engeller kaldırılacaktır.  

 

Bu proje İstanbul genelinde temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerinin hem akademik hem de değer bakımından gelişimini sağlayarak yapıcı, yaratıcı, duyarlı, demokratik, millî ve manevi değerleri benimsemiş,  topluma karşı sorumluluk duyan, temel insani değerleri olan bireyler olarak yetişmesini amaçlamaktadır. Çocuklarımızın sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, öğrencilerimizi toplumsal ve evrensel değerlerle donanmış ve bu değerlerle bütünleşmeyi yaşam biçimi hâline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek; kendini ifade edebilmeleri, özgürce düşüncelerini anlatabilmeleri, yeteneklerini sergileyebilmeleri, biz bilinci kazanabilmeleri, sorumluluk almaları ve değer üretmeyi deneyimlemeleri konusunda öğrencilere yardımcı olmak bu projenin temel amaçlarıdır.  

Bu temel amaçlar çerçevesinde gerçekleştirilmek istenen hedefler şunlardır:

 

?Düzenlenen fuar ile çok büyük kapsamlı bir kültürel etkinlik gerçekleştirilmiş olacaktır.

?Okul dergileri fuarı gelecek yıllarda daha üst bir boyuta taşınarak ulusal çapta bir kültürel gelenek hâline dönüştürülmüş olacaktır.

?Öğrencilerin merak ve keşfetme duygularının tetiklenmesine sebep olacaktır.

?Okullarımızda yeni dergilerin çıkmasına vesile olacaktır.

?Ulusal medya kurumları, başta televizyonlar olmak üzere gazete, internet sitesi ve radyolar sürekli basın bültenleri ile haberdar edilecektir.

?Takım çalışması, yaratıcılık ve network oluşturma gibi iş yaşamı için önemli olan becerileri kazandıracaktır.

?Dergi ile ilişkili meslekleri uygulamalı olarak tanımaları, kendileriyle benzer faaliyetler içinde olan diğer öğrencilerle ve profesyonellerle etkileşim içinde olacaklardır.

 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

?Proje İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü sorumluluğu ve Temel ve Ortaöğretim Birimleri ile birlikte yürütülecektir. Bu çerçevede Kültür İl Müdürlüğü, ilgili STK'lar ile iş birliği yapılacaktır.

?Proje dâhilinde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında belirlenen konulara ilişkin yazılı ve görsel doküman ilgili aylarda İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü web sitesinden yayınlanacaktır.

?Proje kapsamında konu uzmanları ve ulusal düzeyde tanınmış yazar ve akademisyenler aracılığı ile öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik seminerler ve paneller düzenlenecektir.

?Yapılacak çalışmaların, yazılı ve görsel basın aracılığı ile il düzeyinde gündem oluşturması sağlanacaktır.

?Dergi okuma kültürüne katkı sağlayan etkinliklerin takip edilebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

?Dergi yazarlarının kendilerini ifade edebilmeleri için olanak sağlanacaktır.

?Fuar sonunda proje değerlendirme, kapanış ve ödül töreni yapılacaktır.

 

Dergi çıkarma deneyiminin çocuklara kazandırılabilmesi için;

 

-Okullarda dergi faaliyetinin yapılması

-Dergi arşivi oluşturularak dergi örneklerinin paylaşılması,

-Sınıf içi etkinliklerle dergi faaliyetine katılmanın özendirilmesi,

-Dergilerden seçmeler yapmaları ve okuldaki panolarda paylaşmaları tavsiye edilmesi,

-Kulüpler, belirli günler ve haftalarla ilgili etkinliklerde dergileri de kaynak olarak

kullanmalarının özendirilmesi, 

-İlgi ve yaşlarına uygun dergileri edinmeleri, dergi arşivi oluşturmaları, dergilerini okuyabilmeleri için arkadaşlarıyla paylaşmaları yönünde tavsiyede bulunulması,

-Dergi yazarlarıyla buluşmalarının sağlanması,

-Dergilerde ilan edilen yarışmalara katılmalarının teşvik edilmesi,

-Okul personelinin ve öğrencilerin projeyle ilgili olarak bilinçlendirilmesi,Yukarıda örnek olarak verilen çalışmalar ve başka çalışmalarla, bu projenin okul gündeminde yoğun biçimde yer alması sağlanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL MEDYADA

 BİZİ TAKİP EDİN...

Başak Mah. Ertuğrulgazi Cad. No 22/A Başakşehir/İstanbul - 0212 488 48 80

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.