İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Geleceğim Okulda

Proje Sahibi: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü   Proje Kapsamı: Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarda eğitim ve öğretim gören ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler.   Proje Tarihi: 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı   Proje Sosyal Medya / Web Adresi: istanbul.meb.gov.tr
Geleceğim Okulda

AMAÇ

 

Eğitim, bireylerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı olarak yardım etme sürecidir. Okul, eğitim sisteminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda, öğrenciye istedikleri bilgi, beceri ve davranışların bilimsel yöntemlerle kazandırıldığı bir kurumdur. 

 

Eğitim hayatına başlamak, çocuğun hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biridir. Ortaöğretim, yetişkin hayatında alacağımız görevler için hazırlanmamızda temel oluşturan bir kurumdur. Bu nedenle öğrenciler için oldukça aktif geçirmeleri gereken bir dönemdir. Bunu sağlamak için okula devam etmelerinin sağlanması gerekmektedir.

 

Bu projenin amacı, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine bağlı tüm ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin devamsızlıklarının önlenmesidir. Bu bağlamda devamsızlığa neden olan faktörleri tespit edip, bu faktörleri ortadan kaldırarak; eğitim ve öğretim sürecini verimli hâle getirip, Millî Eğitim Bakanlığımızın temel hedeflerini gerçekleştirmek için öğrencilerin okula devam etmelerini sağlamak gerekmektedir.

 

Öğrenci devamsızlığı, fiziksel, psikolojik ve toplumsal birçok etmenden kaynaklanabilen ve öğrencinin akademik, sosyal ve manevi gelişim alanlarını olumsuz yönde etkileyen istenmeyen öğrenci davranışıdır.

 

Eğitim ve öğretimde amaçların en üst düzeyde gerçekleşebilmesi ancak okulda öğrenim gören öğrencilerin sürece etkin katılımıyla sağlanabileceği için öğrencilerin okula devamları hayati derecede önem taşımaktadır. İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Geleceğim Okulda Projesini uygulamaya koyması da doğrudan doğruya bununla bağlantılı. Projeyle öğrencilerin devamsızlık nedenleri yanında okulu erken terk etmemeleri için uygulanabilecek stratejilerin belirlenmesi amaçlanıyor.

 

Devamsızlığın Önlenmesi Stratejisi

 

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün aylık eylem planlarından hareketle sürekli ve aşamalı devamsız öğrencilerin tespiti akabindeyse önleyici çalışmaların planlı bir şekilde yürütülmesi sağlanıyor. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarımızda sürekli ve aşamalı devamsız öğrencilerin devamsızlıklarına neden olan faktörlerin belirlenmesi için birlikte hareket ediliyor.

 

Devamsızlığın önlenmesine yönelik tüm uygulamalarda kilit noktada yer alan öğretmenlerimizin, devamsızlığın önlenmesi için hayata geçireceği uygulamalar ve çözüm önerilerini geliştirebilecek ve tüm bunları başarıyla takip edecek yetiye gelmeleri için gerekli süreçler de ihmal edilmiyor. Gerek ilçe bazında oluşturulan komisyonlar, gerekse okul bazındaki ekipler gerekli tedbirlerin alınmasını kolaylaştırıyor.

 

Sürekli devamsız öğrencilerin tespiti ve önleyici çalışmalar kapsamında hazırlanan İl Çalışma Planı'nın uygulanması, okul yöneticileri ve rehber öğretmenlerin katılımı ile ilçe bazlı toplantılarda önemli kararlar alınıyor. Sürekli devamsız öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif alanlara yöneltilmeleri, devamsızlıkla ilgili eylem planı çalışmalarının izlenmesi bu çerçevede zikredilebilir. 

 

Başarıya Giden Yolda Okul

 

Geleceğim Okulda Projesinin özünde öğrencilerimizin okulu sevmelerini esas aldığını belirten İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı "Okullarımız sağladıkları imkânlarıyla, gerçekleştirdikleri sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetleriyle öğrencilerimizi geleceğe hazırlama misyonunun baş aktörüdür. O sebeple geleceği bugünden okumalı, öğrencilerimizin okulun önemini fark etmelerini sağlayarak yetiştirmeliyiz. Mutluluklarından iyi bir eğitim almalarına,  sosyal etkinliklere katılmalarından meslek seçimlerine ve kariyer planlamalarına kadar onların yanlarında olmalı, büyük hedefler istikametinde onlara yol göstermeliyiz. Kısacası öğrencilerimizi geleceğin dünyasına bugünden hazırlamanın, en temel ve asli görevimiz olduğunu aklımızdan asla çıkarmamalıyız. Bu bakımdan devamsızlığı önleme sürecinde neleri eksik yaptığımızı öğrenmeye çalışmak çok önemli. Şunu hep hatırlatırım: Okula gelmeyen öğrencilerin isimleri okul müdürümüzün masasında olmalı, öğrencinin o gün neden gelmediğini okul müdürümüz mutlaka bilmelidir." dedi.

 

Öğrenci Dostu Okul Sertifikası

 

Yazıcı, okullardan gelen açıklamaların ilgili birimlerce çok yönlü olarak değerlendirilerek okulun yapısına özgü devamsızlığın önlenmesi stratejisi geliştirildiğini kaydetti. Ay bütünlüğünde ve okul türleri bazında, devamsızlık oranları en düşük oranda gerçekleşen okulların ödüllendirileceğini ifade eden Yazıcı şunları söyledi: "Araştırmalar ve veriler bize göstermiştir ki, devamsız öğrenciler, okula devam eden akranlarına kıyasla hayata hep bir adım geriden başlamaktadır. Okula devamsızlığa neden olan faktörleri tespit edip, bunları ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Ancak bu sayede millet ödevimiz olan eğitim ve öğretim sürecini verimli hâle getirebiliriz. Millî Eğitim Bakanlığımızın temel hedeflerini gerçekleştirmenin öncelikli şartı öğrencilerimizin geleceğinin okulda olduğunu fark etmekten geçiyor. Geleceğim Okulda Projemiz bu noktada oldukça önemli. Şimdiye kadarki sonuçlar beklediğimizden de iyi oldu. Bu çerçevede katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

 

Geleceğim Okulda Projesi çerçevesinde ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerindeki öğrencilerin devam takibi ile ilgili olarak e-okul sistemi üzerinden raporlar alındı. Bu doğrultuda ilimiz genelinde devamsızlık oranları en düşük okullar belirlendi.  Bu okullara "Öğrenci Dostu Okul" sertifikası takdim edildi.

 

Bundan sonraki süreçte aylık olarak yapılacak olan izleme, değerlendirme ve raporlama çalışmalarına bağlı olarak uygulamamız ilimiz genelindeki her türden resmî okullarda devam edecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL MEDYADA

 BİZİ TAKİP EDİN...

Başak Mah. Ertuğrulgazi Cad. No 22/A Başakşehir/İstanbul - 0212 488 48 80

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.