İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Fuat Sezgin'in İzinde

Proje Sahibi: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü   Proje Kapsamı: Proje, İstanbul'da bulunan ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerindeki tüm okullarda uygulanacaktır.    Proje Tarihi: 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı   Proje Sosyal Medya / Web Adresi: istmem.com  
Fuat Sezgin'in İzinde

Projenin Gerekçesi;

 

Okullar öğrencilerin akademik gelişimi yanında kültürel mirası çok yönlü bir yaklaşımla tanımasına imkân sağlayan kurumlardır. Bu anlamda okullar, eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmenin yanı sıra, toplumların kültürel mirasının araştırılması, bu yöndeki araştırmaların geliştirilmesi, alanında öne çıkan isimlerin rol model olarak öğrencilere tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak durumundadırlar.

 

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edildi. Elli yılı aşkın bir süredir, araştırmalar yaparak hayatını İslâm bilim ve teknoloji tarihini tanıtmaya adayan Fuat Sezgin'i tanıma ve tanıtma kapsamında gerçekleştirilecek organizasyonlar Prof. Dr. Fuat Sezgin  İslâm Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, İslâm kültür ve medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve onu yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak amacıyla çalışmaların yapılması gerektiği vurgulandı. 

 

Bu bağlamda; İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından, İslâm bilim ve kültür tarihinin ortaya çıkarılması sürecinde en önemli isimlerden biri olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmalarının değerinin farkına varılarak yeni nesillere ulaştırılması ve böylece kültür mirasımızın yeni nesillere doğru bir şekilde aktarılması gerekliliği kapsamında ve öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve akademik yönlerden bütünlüklü gelişmesine katkı sağlamak için eğitim öğretimin paydaşları olan; öğrenci, öğretmen ve ilgili kurumları bu amaç doğrultusunda etkin olarak bir araya getirmek gayesiyle "Fuat Sezgin'in İzinde" projesi geliştirilmiştir. 

 

Proje dâhilinde,

İlkokul, ortaokul ve ortaöğretimdeki öğrencilerimize bilim, teknoloji ve kültür mirasının tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin yapılması,

Bilimsel çalışmalara ilgi duymalarının sağlayacak saha ziyaretlerinin yapılması,

Türk-İslam Bilimi üzerine konferans ve seminerlerin yapılması.   

Fuat SEZGİN kitaplarının okunması ve değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

 

YILLIK FAALİYET TAKVİMİ (2018-2019 ve 2019-2020)

 

Proje ekibinin oluşturulmasıKasım -2018

Fuat Sezgin Külliyatının temini ve faaliyetlerin planlanmasıKasım -2018

Proje görsellerinin hazırlanması (Afiş, broşür, pankart vb.)Kasım -2018

Projede iş birliği yapılacak sivil toplum kuruluşlarının belirlenmesiKasım -2018

Fuat Sezgin Yılını da içerecek şekilde proje farkındalık toplantısının içeriğinin oluşturulmasıKasım -2018

Proje kapsamında yapılacak panel ve konferans içeriklerinin ve tarihlerinin belirlenmesiKasım -2018

"Fuat Sezgin'in İzinde" farkındalık toplantısı tarihinin belirlenmesi, duyurulması ve yapılması           Kasım- 2018

Proje ilçe koordinatörü olacak şube müdürlerinin ve okul müdürü-iki öğretmenin belirlenmesi                  Kasım-2018

Her okulda, okul proje koordinatörlerinin (1 müdür yardımcısı 1 öğretmen) ve proje öğrenci temsilcilerinin belirlenmesi (2 öğrenci)Kasım-2018

İstanbul'un 39 İlçesinden gelen katılımcılarla İslâm Bilim ve Kültür Müzesinde veya İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünde proje çerçevesinde yapılacakların çerçevesinin paylaşılmasıKasım-2018

Fuat Sezgin'in kitaplarının, makalelerinin ve söyleşilerinin okunması, Ocak 2019'dan itibaren uygulamaya konulacak faaliyetlere yerleştirilmesiKasım-2018

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Fuat Sezgin projesi bağlamında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yapılacak yarışma, etkinlik ve aktivitelerin ayrıntılı olarak planlanmasıKasım-2018

Proje yürütme izleme ve değerlendirme ekibi ile ilçe koordinatörleri ile aylıktoplantılarının yapılması

İlçelerdeki temsilcilerle İslâm Bilim ve Kültür Müzesinin ziyaret edilmesi ve yıllık planlama üzerinde müzakere edilmesiAralık-2018

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı- İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi yetkilileri ile İslâm Bilimler Tarihi tanıtımının konuşulmasıAralık-2018

6-12 yaş grubu çocukları İslâm bilim tarihi ile tanıştırmak, onlara göstermek için çeşitli etkinlikler düzenleme                         

Proje kapsamında 2019 Fuat Sezgin Yılı Etkinliklerinin İl Millî Eğitim Müdürlüğü sitesinden ilanıAralık-2018

Proje yürütme izleme ve değerlendirme ekibi ile ilçe koordinatörleri ile aylıktoplantılarının yapılması

Fuat Sezgin'in hayatı ve eserleri hakkında bilgilenmeOcak-2019

Fuat Sezgin'in ölümünün ardından gazete ve dergilerde çıkan yazıların ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerce okunmasının sağlanmasıOcak-2019

İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ziyaretleriOcak-2019

Fuat Sezgin'in hayatına ve faaliyetlerine ilişkin olarak 39 İlçemiz genelinde bilgilendirme çalışmalarının yapılması

Fuat Sezgin Belgeselini yapan ve Fuat Sezgin'le müstakil bir söyleşi kitabı bulunan Sayın Sefer Turan'ın konferansı

Okul ve sınıf panolarının hazırlanmasıOcak-2019

Öğrencilere bilgilendirici metinler yazdırılmasıOcak-2019

Sefer Turan'ın Fuat Sezgin belgeselinin izlenmesiOcak-2019

Proje yürütme izleme ve değerlendirme ekibi ile ilçe koordinatörleri ile aylıktoplantılarının yapılmasıOcak-2019

Kahramanı Fuat Sezgin olan öyküleyici metinlerin yazdırılmasıOcak-2019

Fuat Sezgin üzerine gazete ve dergilerdeki metinlerin araştırılmasının sağlanmasıOcak-2019

Müze ziyaretlerin planlama doğrultusunda gruplar halinde yapılmasıOcak-2019

Müze yetkilileriyle görüşüp Müzede Eğitim Faaliyetleri Kitapçıklarının oluşturulmasını sağlamakOcak-2019

Proje yürütme izleme ve değerlendirme ekibi ile ilçe koordinatörleri ile aylıktoplantılarının yapılmasıOcak-2019

Öğrencilerin İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesinin web sayfasının ziyaret etmelerinin sağlanmasıŞubat-2019

Müzenin tarihinin ve öneminin fark edilmesi

Sitedeki videoların izlenmesi

Web sayfası ziyaretinin aşamalı bir şekilde sürdürülmesi

Koleksiyon Bölümünden Astronomi ile ilgili modellerin incelenmesiŞubat-2019

Fuat Sezgin odaklı kompozisyon planlanması, şartnamelerinin oluşturulması ve seçici kurullarının teşekkül ettirilmesi

Öğrencilerin İslâm Ansiklopedisi sayfalarına Fuat Sezgin'in nasıl yansıdığını fark etmeleri Şubat-2019

Performans ve proje görevleri başta olmak üzere dersin, öğrencinin ve çevrenin durumuna göre öğrencilerin Fuat Sezgin'i tanımalarını sağlayan çalışmalara yer verilmesi. Bu çerçevede İslâm'da Bilim ve Teknik kitabının çeşitli bölümleri dikkate alınmalıŞubat-2019

Sezgin'in dil öğrenmek için neler yaptığı yabancı dil derslerinde konuşulması

Coğrafyada matematiksel coğrafyadan bahsedilebilir 

İbn Sina, İbnHeysem, Kâtip Çelebi vb. isimlerle alakalı olarak Fuad Sezgin'in dikkat çektiği hususlara temas edilmesi 

Müze ziyaretlerin planlama doğrultusunda gruplar halinde yapılmasıŞubat-2019

Fuat Sezgin'in ilk kitabı Buhâri'nin Kaynakları üzerine, konuyu doktora tezi şeklinde çalışan Doç. Dr. Ali Karakaş'ın  İmam Hatip Liselerinde ve İmam Hatip Ortaokullarında konferans vermesiŞubat-2019

Proje yürütme izleme ve değerlendirme ekibi ile ilçe koordinatörleri ile aylıktoplantılarının yapılmasıMart-2019

Ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak Fuat Sezgin'le Bilim Sohbetleri kitabı odaklı yarışmanın planlanması ve finansmanıMart-2019

İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi müdürü ile Sezgin'in kitaplarını tercüme eden Abdullah Aliy'in katılımıyla bir panel düzenlenmesiMart-2019

İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ziyaretleriMart-2019

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünün düzenleyeceği üç aşamalı yarışmanın şeklinin belirlenmesiMart-2019

İmam Hatip, Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinden farklı öğrencilerin katılımı ile öğrencilerin sunacağı bir panel düzenlenmesiMart-2019

Proje yürütme izleme ve değerlendirme ekibi ile ilçe koordinatörleri ile aylık toplantıların yapılmasıNisan-2019

İstanbul'daki çeşitli ortaokullardan seçilen belli öğrencilerle İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünde tanınmış bir ismin yöneteceği bir forum düzenlenmesi.

Talim Terbiye Kurulu Başkanı Sayın Alparslan Durmuş'un katılımıyla Fuat Sezgin üzerine bir konferans düzenlenmesi

Ortaöğretim öğrencilerinin Asaf Halet Çelebi'nin Fuat Sezgin hakkında yazısının okunmasının sağlanması 

Okul dergilerinde en az bir tane Fuat Sezgin'le ilgili orijinal metne yer verilmesiNisan-2019

İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ziyaretlerinin planlama doğrultusunda yapılmasıNisan-2019

Proje yürütme izleme ve değerlendirme ekibi ile ilçe koordinatörleri ile aylıktoplantılarının yapılmasıMayıs-2019

Öğretmenlere dönük Fuat Sezgin konulu makale yarışmasının takviminin belirlenmesiMayıs-2019

İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ziyaretlerinin planlama doğrultusunda yapılmasıMayıs-2019

Yapılan faaliyetlerin istatistiki çalışmalarının yapılması.Mayıs-2019

 

Eylül-Ekim 2019

Proje yürütme izleme ve değerlendirme ekibi ile ilçe koordinatörleri ile aylıktoplantılarının yapılması

Fuat Sezgin'in çalışma tarzı hakkında farkındalık oluşturma

Bu çerçevede Bilim Tarihi Sohbetleri kitabının ilgili bölümlerinden yararlanılması

İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ziyaretlerinin planlama doğrultusunda yapılması

 

Kasım-2019

Proje yürütme izleme ve değerlendirme ekibi ile ilçe koordinatörleri ile aylıktoplantılarının yapılması

Fuat Sezgin'in hocalarının tanınması

Öğretmenlere yönelik makale yarışmasının sonuçlandırılması? Makale yarışması ödül töreninin ya TÜYAP Kitap Fuarında yapılması

İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ziyaretlerinin planlama doğrultusunda yapılması

Proje yürütme izleme ve değerlendirme ekibi ile ilçe koordinatörleri ile aylıktoplantılarının yapılması

 

Aralık-2019

Ortaöğretim öğrencilerine sunum çeşitlerinden konferansı tanıtırken Fuat Sezgin'den de yararlanılması. Bu bağlamda Fuat Sezgin'in İslâm Bilimler Tarihi Üzerine Konferanslar kitabının veya bir bölümünün okutulması. 

İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ziyaretlerinin planlama doğrultusunda yapılması

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL MEDYADA

 BİZİ TAKİP EDİN...

 

Başak Mah. Ertuğrulgazi Cad. No 22/A Başakşehir/İstanbul - 0212 488 48 80

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.