İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2016-2017 BAŞAKŞEHİR GÜZEL SANATLAR LİSESİNE ÖĞRENCİ ALINMASI-BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Güzel Sanatlar Lisesinin 9. Sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin iş ve işlemler aşağıda belirtilmiştir.    
2016-2017 BAŞAKŞEHİR GÜZEL SANATLAR LİSESİNE ÖĞRENCİ ALINMASI-BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Güzel Sanatlar Lisesinin 9. Sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin iş ve işlemler MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 20 ve 25. Maddeleri çerçevesinde Bakanlıkça ilan edilecek kontenjanlara göre aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

 

Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi Öğrenci Alımları Başlıyor.

 

´´Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinin 9 uncu sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin iş ve işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 20 ve 25 inci maddeleri çerçevesinde Bakanlıkça ilan edilecek kontenjanlara göre aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Buna göre:

 

1- Ortaokul ve imam hatip ortaokulunun 8 inci sınıfını bitiren öğrenciler öğrenim belgesi, dilekçe ve bir adet fotoğraf ile birlikte öğrenim görmek istediği alanın bulunduğu okul türlerinden sadece birisinin okul müdürlüğüne başvuruda bulunacaktır.

 

2- Başvurular 15-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında doğrudan veya posta yoluyla ilgili okul müdürlüklerine yapılacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

3- Okul müdürlüklerince, ekte örneği bulunan sınav giriş belgesi (EK-1) düzenlenecek ve alanlara göre sınava girecek öğrenci listeleri 19 Ağustos 2016 tarihlerinde okulda , okulun veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sayfasında ilan edilecektir.

 

4- Öğrenci seçimine ilişkin yetenek sınavı, bölümler bazında 22-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında tek aşamalı olarak komisyonlar marifetiyle yapılacaktır.

 

5- Okul müdürünün başkanlığında oluşturulacak komisyonlarda; 2 (iki) ilgili okulun alan öğretmeni, 1 (bir) il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilecek diğer okullardan alan öğretmeni ile 1 (bir) de alan uzmanı akademisyen yer alacaktır. Alan uzmanı akademisyen bulunamadığı durumlarda il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce 1 (bir) alan öğretmeni görevlendirmesi yapılacaktır. Spor liseleri için oluşturulacak komisyonlarda gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü veya federasyonlardan ayrıca 1 (bir) temsilci de görevlendirilebilecektir. Ayrıca ihtiyaç duyulması hâlinde komisyonlara yardımcı olmak üzere değerlendirmeye katılmayacak iki gözetmen öğretmen daha görevlendirilebilir. 

 

6- Öğrenci seçimi; yetenek sınavında 50 (elli) puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmaz. Yetenek sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alanların; yetenek sınavının % 70’i ile yüzlük sisteme dönüştürülen ortaöğretime yerleştirme puanının % 30’u alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre yapılır. Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı olmayan öğrencilerden 50 (elli) baraj puanı aranmaz.

 

7- Değerlendirmeler, bölümler bazında ekteki sınav değerlendirme ölçütleri çizelgesi (EK-2) ve sınav değerlendirme çizelgesinde (EK-3) yer alan esas ve ölçütler doğrultusunda yapılacaktır.

 

8- En yüksek puandan aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar asil ve yedek liste 26 Ağustos 2016 tarihi mesai bitiminde okulda , okulun veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sayfasında ilan edilecektir.

 

9- Öğrencilerin kayıtları, 29-31 Ağustos 2016 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

 

10- Kayıtlar sonucunda açık kontenjan bulunması durumunda; yedek listeden puan sırasına göre açık kontenjan kadar kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar tespit edilerek 01 Eylül 2016 tarihinde okulda ,  okulun veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sayfasında ilan edilerek ayrıca öğrenci velilerine bildirilecektir.

 

11- Yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları 01 Eylül 2016 tarihinde yapılacaktır. Buna rağmen açık kontenjan bulunması durumunda yedek listeden öğrenci kayıtlarına devam edilecek ve 02 Eylül 2016 tarihinde kayıt işlemleri tamamlanacaktır.

 

12- Bu okullara kayıt yaptıranlardan; tercihleri doğrultusunda farklı tür bir okula yerleşen öğrenciler, güzel sanatlar lisesi veya spor lisesindeki kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

 

13- İlgi Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıflarından bu okulların 9 uncu sınıflarında boş kalan kontenjanlara geçiş yapacak öğrencilerin seçimine ilişkin sınavlar bu Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecektir.´´

 

Müzik ve Resim Öğrencileri Sınav Değerlendirme Kriterleri İçin Tıklayınız.

 

Başak Mah. Ertuğrul Gazi Cad. No 22/A Başakşehir/İstanbul - 0212 488 48 80

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.