İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

15 Temmuz Konulu Kısa Film Yarışması

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen vatan, millet, birlik, beraberlik, milli şuur  ve şehitlik gibi milli ve manevi değerleri gençlerimizin benimsemesi ve içselleştirmesi amacıyla “15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Kısa Film Yarışması” düzenlendi.  Yarışmaya öğrencilerimiz yoğun katılım gösterdi. Katılan tüm okullara, öğrencilerimize, velilerimize ve öğret-menlerimize teşekkür ediyoruz. 
15 Temmuz Konulu Kısa Film Yarışması

 

22-09-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3.

Mansiyon 

 

----------------------------------------------

 

 

 

SOSYAL MEDYADA

 BİZİ TAKİP EDİN...

 

 

 

 

 BAŞAKŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ         

                            

 

“15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ” KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN “ ORTAOKULLAR VE LİSELER ARASI KISA FİLM YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

 

Kısa Film Yarışması Şartnamesi

15 TEMMUZ KONULUKISA FİLM-VİDEO YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

AMAÇ / KONU

1. Milli, manevi ve değerler eğitiminde gençlerimizin “15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri” konusunu içselleştirmesini, özümsemesini ve bu şuur konusunda farkındalık yaratılması amacıyla düzenlenmiştir.

 

DEĞERLER:                         Vatanseverlik

 

   Birlik, Berberlik

                                            Demokrasi

                                            Sorumluluk

                                            Milli Şuur

                                            Şehadet

                                          

BAŞVURU ŞARTLARI

 

1. Yarışmaya yalnızca Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Resmi / Özel Ortaokulların ve bağlı Resmi / Özel Liselerin öğrencileri katılabilecektir.


2. Her yarışmacı, yarışmaya yalnızca 1 (Bir) filmle katılabilir.

3. Yarışmaya katılan filmlerin daha önce herhangi bir yerde ödül almamış ve yayımlanmamış olması gerekir.

4. Yarışmaya Rumuz ile başvurmak zorunludur.

5. Eserin 2 kopyası (DVD) üzerine rumuz yazılacak, yarışmaya katılan kişinin başvuru formu, filmin özeti en fazla 50 kelime, katılımcının özgeçmişi (50 kelime), bir zarfın içine konulacak zarf ve DVD nin üzerine sadece rumuz yazılacak.

5. Filmlerin süresi en çok 15 dakika olmalıdır.

6. Filmler DVD formatta olmalıdır. Filmlerin, gösterime uygun resim ve ses kalitesi taşıması zorunludur. Teknik kalitesi düşük olan filmler yarışma dışı bırakılacaktır.

7. Yarışmaya katılan eserin yönetmeni, filmlerinin 3 dakikalık fragmanını, basın, Tv, internet gibi yayın organlarında yer almasını kabul eder.

8. Yarışmaya gönderilen filmde kullanılan ve telif hakkı olan materyal ve müzikler izin alınarak kullanılmış olmalıdır. Alınan izin belgeleri gerektiğinde Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  tarafından talep edilebilir. Telifle ilgili tüm konulardan filmin yapımcı / yönetmeni sorumludur. Ödülün paylaşımından doğacak sorunlardan yarışma yönetimi sorumlu değildir.

9. Yarışmaya tek kişi ya da bir grup tarafından hazırlanan kısa filmler katılabilir. Eser grup tarafından hazırlanmışsa, yarışmaya katılmak için grup üyelerinin yazılı izni alınmalıdır. Ödül, müracaatı yapan kişiye verilir.

10. Ödül kazanan filmin yönetmeni ödül törenine davet edilir .

11. Her katılımcı yarışmanın katılım koşullarını kabul etmiş sayılır. Katılım koşulları sadece Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  Yarışma Yönetimi tarafından değiştirilebilir.

12. Grup olarak film çekimini gerçekleştiren ve sonradan Ödüller ile ilgili çıkabilecek sorunlardan Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yarışma Yönetimi sorumlu değildir.

13. Burada belirtilmeyen konular için karar yetkisi Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yarışma Düzenleme Kurulu Yönetimindedir.

14. T.C. Anayasası’na aykırılık teşkil eden eserler jüri tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.


DEĞERLENDİRME ve YARIŞMA TAKVİMİ

 

·      Yarışmaya gönderilen filimler Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından saptanmış bir ön seçici kurul tarafından incelenir.

 

·      Gönderilen eserler geri iade edilmeyecektir.

 

·      Yarışmaya katılım süresi bu ilanın yayımlandığı gün başlamaktadır. Yarışmaya en son eser gönderim tarihi 02/01/2017 tarihidir.

 

·      Yarışma seçici kurulu incelemesini 20/01/2017 tarihinde tamamlayacak ve sonuçlar bu tarihte açıklanacaktır.

 

Seçici kurul üyeleri:

a)

b)

c)

ç)

d)

 

YAYIN VE TELİF HAKKI

·        Ödül alan filmlerin ticari amaç taşımaksızın Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  tarafından organize edilen etkinliklerde yer alması, televizyonlarda ve internet ortamında tanıtım amaçlı gösterime sunulması, çoğaltılması ve üçüncü kişilere devredilmesi hakkı, yönetmeni/yapımcısı tarafından kabul edilmiş sayılır. Dereceye giren filmiyle ilgili yönetmeni/yapımcısı ticari bir anlaşma yapmak istediğinde Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.

·        Yarışmaya başvuran filmler, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  arşivine devredilmiş kabul edilir. Filmler, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  ticari niyet taşımayan faaliyetlerinde televizyon, internet, salon programları, konferanslar, paneller vb ortamlarda gösterime sunulabilir.

·        Yarışmaya katılan filmde telif hakkı doğuran “senaryo” ve “müzik” eserleri kullanılmış ise bu eserlerle ilgili teliflerin yönetmen/yapımcı tarafından alınmış olması gerekmektedir. Aksi durumda Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu kabul etmediğini beyan eder. Filmlerin gösterimi sırasında üçüncü şahıslardan doğacak telif problemi eser sahibinin sorumluluğundadır.

·        Telif haklarıyla ilgili doğabilecek bir sorunda her ne sıfatla olursa olsun, herhangi bir nam adı altında idareden maddi veya manevi tazminat ya da hak ve alacak talebinde bulunan ilgili üçüncü şahısların taleplerinden ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklardan sorumluluk tek başına başvuru sahibine (yönetmen/yapımcı) ait olacaktır.

·        Katılımcılar Başvuru Formunu imzalayarak, Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

·        Bu şartname kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında T.C. Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  yetkilidir.

 

ÖDÜLLER

Para Ödülü, Katılım Belgesi

·      Birincilik Ödülü : TAM ALTIN

·      İkincilik Ödülü : YARIM ALTIN

·      Üçüncülük Ödülü : ÇEYREK ALTIN

 

 

YAPITLARIN TESLİMİ:

 

·        CD’ye kayıtlı olarak teslim edilecektir.

 

·        Katılımcı, CD nin arkasına 5, 6, 7 ya da 8 harften oluşan bir Rumuz verecektir. CD üzerinde rumuz dışında herhangi bir işaret, yazı, kimlik bilgisi, vb. ibare olmayacaktır.

 

·        Katılımcı çalışmasını iç içe 2 adet (1 tanesi a4, bir tanesi diplomat zarf) zarfla teslim edecektir. Diplomat zarfta Başvuru formu konulup kapatıldıktan sonra üstüne yalnızca rumuz yazılacaktır. Büyük zarfa ise üzerinde rumuz yazılı olan cd ve küçük zarf konulup kapatılıp arkasına da sadece rumuz yazılacaktır.

 

 

·        Yarışmaya katılanlar şartname ekinde verilen Başvuru Formunu eksiksiz dolduracak ve imzalayacaktır.

 

·        Filmlerin bugünden başlayarak yarışmanın yazmanlığını yürütecek olan Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Okul Müdürlükleri Aracılığıyla elden teslim, iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilecektir. E-posta ile gönderiler kabul edilmeyecektir. 

 

 

09/12/2016  tarihinden sonra gelecek filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

BAŞAKŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ORTAOKULLAR VE LİSELER ARASI KISA FİLM YARIŞMASI YÜRÜTME KOMİSYONU ALT KURULU ÜYELERİ:

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Adına  

Proje sorumlusu: Talat HAVUZ (Özel Büro)

 

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Başakşehir / İstanbul

 

 

 

 

 

Ek: 1

“15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ”KONULU
KISA FİLM-VİDEO YARIŞMASI

Başvuru Formu

Filmin Rumuzu:
Filmin Özgün Adı              :                                            
Yapım Tarihi                     :
Süresi                                :
Yönetmenin Adı                :
İletişim Adresi                  :                                                                                

Tel                                     :                                                                            E-Mail :

Yapımcının Adı                 :
İletişim Adresi                 :                                                                                
Tel                                    :                                                                           E-Mail :
Senaryo-Öykü   :   

                                                             
Görüntü Yönetmeni :
Kurgu                                :                                                                         
Müzik                                :
Ses                                    :
Oyuncular                         :

Filmin Kısa Sinopsisi / Anafikri (mümkünse üç cümleyi geçmeyecek şekilde)  :

 

Yönetmenin/Yapımcının daha önce katılmış olduğu yarışma ve festivaller:

1. 
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylar,  meydana gelebilecek hukuki ya da yasal sorunlardan sorumlu olduğumu kabul ederim.

2. Filmde kullanılan senaryo ve müziğin özgün olduğunu ya da kullanım için izin alınmış olduğunu kabul eder, çıkabilecek telif hakkı ve benzeri sorunların tüm sorumluluğunu üstlenirim.

 

3. Filmin, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kısa Film Yarışması bünyesinde ücretsiz ve hiçbir ticari kaygı gütmeden gösterilmesine izin veriyorum.

 

4. Filmde kullanılan senaryo ve müziğin özgün olduğunu ya da kullanım için izin alınmış olduğunu kabul eder, çıkabilecek telif hakkı ve benzeri sorunların tüm sorumluluğunu üstlenirim.

 

5. Filmin adının gerekirse Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak olan tanıtımlarda kullanılmasına izin veriyorum.
                                

6. Başvuru şartlarını yerine getirdiğimi onaylar, başvuru formundaki bilgileri ve şartnamedeki maddeleri filmin yönetmeni ve/veya sahibi olarak kabul ederim.

7.  Yönetmen, Yapımcı ve Görüntü Yönetmeni aynı şahıslar olabilirler. Ayrıca Yönetmen, Yapımcı ve Görüntü Yönetmeni Öğretmen, Öğrenci, Veli ya da Diğer Bireylerden oluşabilir.

 

8.  Film&Video içerisinde başvuru yapılan okul öğrencisi olan, en az 1 ortaokul veya en az 1 lise öğrencisinin bulunması zorunludur.

 

Tarih ve İmzalar

Yönetmen /veya  Yapımcı

Başak Mah. Ertuğrulgazi Cad. No 22/A Başakşehir/İstanbul - 0212 488 48 80

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.